Seeking Research Assistants (in Norwegian)

GTA leader professor Kristine Jørgensen is looking for research assistants in two projects; one associated with the Games and Transgressive Aesthetics project:

Stillinger som vitenskapelig assistent (timebasis)

Ønsker du en fleksibel studiejobb som kan kobles til ditt eget masterprosjektet? Er du interessert i kvalitativ forskning? Er du interessert i ungdoms mediebruk og dataspill?

Professor Kristine Jørgensen søker vitenskapelige assistenter knyttet til datainnsamling i to forskningsprosjekter:

Vitenskapelig assistent tilknyttet prosjektet «Dataspilleres erfaringer med spillkulturen som politisk arena»

Prosjektet handler om dataspilleres opplevelse av spillkulturen som en politisk arena. Vi skal gjennom intervjuer undersøke i hvilken grad dataspillere opplever spillkulturen som en arena der politiske tema diskuteres, hvilke politiske strømninger som gjør seg gjeldende, og hvordan slike tema preger samtalen rundt spill som kultur og sosial arena. Den vitenskapelige assistenten skal bistå i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av intervjuer knyttet til dette prosjektet.

Les mer om prosjektet her: https://gta.w.uib.no/2022/03/04/new-gta-related-project-videogame-player-experiences-of-game-culture-as-a-political-arena/

Arbeidsoppgaver:

  • Rekruttering av deltakere og tilrettelegging for datainnsamling
  • Gjennomføre intervjuer i samarbeid med professor Kristine Jørgensen
  • Transkribere intervjuer og innledende kategorisering av datamaterialet
  • Mindre administrative oppgaver knyttet til prosjektet (delta i møter, organisering av seminarer og møter)

Vitenskapelig assistent tilknyttet prosjektet «Global natives? Unge som innfødte i en global mediekultur»

Prosjektet handler om ungdoms medievaner i en tid der tradisjonelle medier ikke klarer å nå ut til unge. Vi skal gjennomføre longitudinelle studier der vi følger ungdom over flere år. Prosjektet ledes fra UiO, men ved UiB skal vi rekruttere lokale deltakere til intervjuer som skal gjennomføres tre år på rad. Den vitenskapelige assistenten som rekrutteres i denne utlysningen skal bistå i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av intervjuer i den første runden.

Les mer om prosjektet her: https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/unge-som-innfodte-i-en-global-mediekultur/

Arbeidsoppgaver:

  • Rekruttering av deltakere og tilrettelegging for datainnsamling
  • Gjennomføre intervjuer i samarbeid med professor Kristine Jørgensen
  • Transkribere intervjuer og innledende kategorisering av datamaterialet
  • Mindre administrative oppgaver knyttet til prosjektet (delta i møter, reisebooking)

Kvalifikasjoner knyttet til begge stillingene:

Søkere skal ha minimum bachelorgrad i et samfunnsvitenskapelig eller humanvitenskapelig fag. Erfaring med kvalitative forskningsintervjuer er et krav. Det er en fordel om man har erfaring med denne metoden knyttet til utforskning av medieerfaringer.

Kunnskap om unge menneskers medievaner er en fordel i stillingen knyttet til Global Natives-prosjektet, mens kunnskap om dataspilling og dataspillkultur er en fordel i stillingen knyttet til prosjektet Dataspilleres erfaringer med spillkulturen som politisk arena.

Søker må være strukturert, selvstendig og ha gode kommunikasjonsevner. Interesse for forskningsområdene i prosjektene vil telle positivt.

Arbeidets omfang:

Ansettelsene vil skje på timebasis, men arbeidsomfanget vil kunne tilsvare inntil 30% stilling i en seksmånedersperiode i begge stillingene. Stillingene er plassert på ltr. 35 i statens lønnsregulativ for en kandidat med fullført bachelorgrad.

Øvrig informasjon:

Det vil være mulig for de som ansettes å bruke data som samles inn gjennom stillingene som empirisk grunnlag for sitt eget masterprosjekt.

Spørsmål om stillingene rettes til prosjektleder professor Kristine Jørgensen, kristine.jorgensen@uib.no, tlf 55 58 41 13.

Kortfattet søknad med CV sendes kristine.jorgensen@uib.no innen 31.mars. Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju.

About Kristine Jørgensen

Professor in Media Studies at the Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen. Project manager and principal investigator of the Games and Transgressive Aesthetics project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.